Офіційний сайт Якимівського району Запорізької області

Доступ до публічної інформації

 

Якимівська районна рада у своїй діяльності дотримується принципів відкритості та прозорості

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає порядок реалізації права громадянина на публічну інформацію та чіткі процедури її надання.

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому він повинен містити:

1. Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. Підпис і дату.

Подати запит на отримання публічної інформації можна декількома шляхами:

1. Надіслати поштою на адресу: 72503, Запорізька область, Якимівський район, смт Якимівка, вул. Ігоря Щербини, 6.

2. Надіслати на електронну адресу: akimorg@ukr.net (з поміткою «Публічна інформація»).

Форма запиту на інформацію доступна за цим посиланням.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ЯКИМІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 грудня 2017 № 93

Про затвердження Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк
копій документів, що надаються Якимівською
районною радою за запитом на інформацію
та Розміру таких витрат

Керуючись ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою упорядкування процедур відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються Якиміввською районною радою за запитом на інформацію (Додаток 1).
2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (Додаток 2).
3. Головному спеціалісту загального відділу виконавчого апарату районної ради Беккауеру І.О. оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради Ю.В. Шило

Додаток 1
до розпорядження голови
районної ради
від 20.12.2017 № 93

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій
документів, що надаються Якимівською районною радою
за запитом на інформацію

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Якимівською районною радою за запитами на інформацію (далі - Порядок) визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Якимівською районною радою за запитами на інформацію та застосовується у випадку, коли Якимівська районна рада є належним розпорядником інформації.
2. Інформація на запит, що не перевищує за обсягом 10 сторінок, надається безкоштовно.
3. При наданні особі інформації про себе, плата за копіювання та друк не стягується.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Розмір відшкодування фактичних витрат), затвердженого розпорядженням голови районної ради.
5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається фінансово-господарським відділом виконавчого апарату районної ради на підставі заявки на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка на виписку рахунка), за формою згідно з додатком 1, поданої загальним відділом виконавчого апарату районної ради або відповідальною особою за розгляд запиту упродовж трьох робочих днів з дати отримання запиту на інформацію.
6. На підставі отриманої заявки на виписку рахунка фінансово-господарський відділ виконавчого апарату районної ради впродовж одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), за формою згідно з додатком 2, і передає його загальному відділу виконавчого апарату районної ради або відповідальній особі за розгляд запиту для надсилання в установлений законом строк запитувачу інформації.
7. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради або відповідальна особа за розгляд запиту у письмовій формі повідомляє запитувача інформації про продовження строку розгляду запиту відповідно до положень частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та направляє йому рахунок.
8. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.
9. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію. Відмовою від оплати вважається ненадання запитувачем інформації документів, які б підтверджували факт оплати витрат, протягом 20 робочих днів з дня реєстрації запиту в Якимівській районній раді.
В такому разі загальний відділ виконавчого апарату районної ради або відповідальна особа за розгляд запиту надсилає на адресу запитувача інформації лист з відмовою в задоволенні запиту на інформацію на підставі вимог пункту 3 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
10. Кошти, одержані від копіювання або друку документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні виконавчого апарату районної ради як відшкодування фактичних витрат шляхом відновлення відповідних касових видатків.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради А.О. Пилипчук

Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію

ЗАЯВКА № __________
від “___” ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
_____________________________________________________________
(реєстраційний номер і дата запиту на інформацію)
______________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради,
_____________________________________________________________________________
у якому знаходиться запитувана інформація)
_____________________________________________________________________________
Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи
Послуга, що надається Кількість сторінок
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:
____________________________
(посада) ___________
(підпис) _____________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
Якимівська районна рада
Розрахунковий рахунок _____________________________________________________
МФО банку ______________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ __________________________________________________________
Платник _________________________________________________________________
(прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача -
________________________________________________________________________________ ____
юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

РАХУНОК № __________
від “___” ______________ 20___ року
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
_____________________________________________________________
(реєстраційний номер і дата запиту на інформацію)

Найменування Вартість виготовлення однієї сторінки (без ПДВ), гривень Кількість сторінок Сума без ПДВ, гривень
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
Разом
Усього до сплати:
__________________________________________________________ гривень ___ копійок
(сума словами)
Виконавець:

_________________________
(посада) ___________
(підпис) _________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до розпорядження голови
районної ради
від 20.12.2017 № 93

Розмір
фактичних витрат на копіювання або друк копій документів,
що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Примітка: розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради А.О.Пилипчук