Офіційний сайт Якимівського району Запорізької області

Регуляторні акти

Регуляторний акт — прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Ознаки регуляторного акту:

 • має владно-організаційний характер;
 • приймається (видається) уповноваженим на це суб'єктом;
 • встановлює загальні правила безособистісного характеру;
 • розрахований на багаторазове використання для всіх передбаченими ним випадків;
 • йому притаманна стабільність;
 • його юридична сила зберігається незалежно від виконання приписів в часі.

 Регуляторними органами є:

 • Верховна Рада України
 • Президент України
 • Кабінет Міністрів України
 • Національний банк України
 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
 • інші державні органи, центральні органи виконавчої влади
 • місцеві органи виконавчої влади
 • органи місцевого самоврядування

 

 

Регуляторні акти Якимівської районної ради

 

Назва Дата прийняття
Про введення в дію порядку та нормативів
відрахувань частини чистого прибутку
(доходу) комунальних підприємств та
товариств до районного бюджету на 2017 рік 
30.03.2017
Про введення в дію регуляторного акту
«Про затвердження калькуляції вартості
однієї норми часу на роботи та послуги,
що виконуються КП «Якимівське бюро
технічної інвентаризації» 
12.05.2017
Про винесення на розгляд проекту
регуляторного акту «Про Порядок
погодження Якимівською районною радою
Запорізької області надання надр у користування " 
22.06.2017

 

План прийняття регуляторних актів в рамках реалізації державної

регуляторної політики в Якимівській районній раді Запорізької області на 2017 рік

 

 ЗВІТ
за 2016 рік щодо здійснення державної регуляторної політики Якимівською районною радою

Виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на місцевому рівні забезпечує конструктивний підхід до співпраці органів місцевого самоврядування території громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань.
На етапі впровадження правових та організаційних засад реалізації державної регуляторної політики формується принципова система управління, спрямована на переорієнтацію діяльності органів місцевого самоврядування по прийняттю зрозумілих, прозорих, правових рішень. Для розвитку цих процесів у районній раді виконуються ряд заходів, окремі положення з яких носять довготривалий та постійний характер:
- планування регуляторної політики районної ради;
- офіційне оприлюднення районних проектів та регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу з метою одержання зауважень, пропозицій від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, а також відкритості їх обговорення;
- відстеження ефективності дії регуляторних актів;
- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності;
- проведення інвентаризації нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на предмет їх відповідності вимогам засад державної регуляторної політики.
На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розпорядженням голови районної ради № 88 від 07.12.2015 затверджено план прийняття регуляторних актів районної ради на 2016 рік .
Протягом 2016 року районною радою підготовлено та введено в дію два регуляторні акти «Про порядок та нормативи відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та товариств до районного бюджету на 2016 рік» та «Про внесення змін поряду та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та товариств до районного бюджету на 2016 рік» Повідомлення про їх оприлюднення були надруковані в районній газеті «Слово трудівника», після місячного обговорення, відповідно до законодавства, рішенням четвертої сесії сьомого скликання № 28 від 25.02.2016 та розпорядженням голови районної ради № 50 від 12.09.2016р. їх введено в дію, про що була надрукована інформація на сторінках цієї ж газети.

 

Нормативно-правові акти, які визначають діяльність учасників регуляторного процесу

 

 

 

 

 

Про відрахування чистого прибутку.docx

Про затвердження калькуляції.docx

Про надра.docx

План прийняття регуляторних актів.docx

майно.doc

Додаток.docx

Звернення

Голова районної ради
Шило Юрій Володимирович