Офіційний сайт Якимівського району Запорізької області

Регуляторні акти

Регуляторний акт — прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Ознаки регуляторного акту:

 • має владно-організаційний характер;
 • приймається (видається) уповноваженим на це суб'єктом;
 • встановлює загальні правила безособистісного характеру;
 • розрахований на багаторазове використання для всіх передбаченими ним випадків;
 • йому притаманна стабільність;
 • його юридична сила зберігається незалежно від виконання приписів в часі.

 Регуляторними органами є:

 • Верховна Рада України
 • Президент України
 • Кабінет Міністрів України
 • Національний банк України
 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
 • інші державні органи, центральні органи виконавчої влади
 • місцеві органи виконавчої влади
 • органи місцевого самоврядування

 

 

Регуляторні акти Якимівської районної ради

 

Назва Дата прийняття
Про введення в дію порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету на 2020 рік 25.06.2020
   
   

 

 

 ЗВІТ
за 2019 рік щодо здійснення державної регуляторної політики Якимівською районною радою

     Виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на місцевому рівні забезпечує конструктивний підхід до співпраці органів місцевого самоврядування території громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань.
     На етапі впровадження правових та організаційних засад реалізації державної регуляторної політики формується принципова система управління, спрямована на переорієнтацію діяльності органів місцевого самоврядування по прийняттю зрозумілих, прозорих, правових рішень. Для розвитку цих процесів у районній раді виконуються ряд заходів, окремі положення з яких носять довготривалий та постійний характер:
- планування регуляторної політики районної ради;
- офіційне оприлюднення районних проектів та регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу з метою одержання зауважень, пропозицій від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, а також відкритості їх обговорення;
- відстеження ефективності дії регуляторних актів;
- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності;
- проведення інвентаризації нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на предмет їх відповідності вимогам засад державної регуляторної політики.
     На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням двадцять третьої сесії сьомого скликання районної ради № 7 від 01.11.2018 затверджено план прийняття регуляторних актів районної ради на 2019 рік, рішенням двадцять восьмої сесії сьомого скликання районної ради № 5 від 20.06.2019 внесено зміни до плану діяльності Якимівської районної ради Запорізької області з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
     Протягом 2019 року районною радою підготовлено та введено в дію регуляторні акти:
- «Про порядок та нормативи відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та товариств до районного бюджету на 2019 рік»;
- «Про затвердження калькуляції вартості однієї норми часу на роботи та послуги, що виконуються КП «Якимівське архітектурно-інвентаризаційне бюро».
    Оприлюднення даних регуляторних актів здійснювалось відповідно до вимог законодавства на офіційному веб-сайті районної ради.

 

Нормативно-правові акти, які визначають діяльність учасників регуляторного процесу

 

 

 

 

 

майно.doc

Про введення в дію порядку та нормів відрахувань частини чистого прибутку комунальних підприємств до районного бюджету на 2020 рік.docx

Про звіт районної ради.docx