Офіційний сайт Якимівського району Запорізької області

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. 0100000 Якимівська районна рада Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Якимівська районна рада Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3698.0 33.0 3731.0 3661.201 46.841 3708.042 -36.799 13.841 -22.958

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)


з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період Касові видатки (надані кредити)
за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма
Завдання

Усього

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
Підпрограма 1
Завдання 1
1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 16 14 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – скорочення чисельності з/г рішення від 26.07.18р. №10
2 продукту
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 655 708 53
Кількість прийнятих нормативно-правових актів

штук

Рішення сесій 130 103 -27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками –отримано більше листів,звернень заяв,скарг.Прийнято меньше нормативно-правових актів
3 ефективності
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 40 51 11
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
штук Рішення сесій 8 7 -1
4 Витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн. Відомість нарахуван-ня заробіт- ної плати 155.662 177.895 22.233
показник

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- підвищення окладів з/г постанови КМУ від 10.05.2018р.№ 363
Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання 2

Підпрограма 2
Завдання 1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х х

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи
__________ Ю.В.Шило
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
__________ Г.М.Кравченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

П'ятниця, 25 Січня 2019 13:16 | Переглядів: 355